Innerlijk kind therapie

Innerlijk kind therapie

In het werken met het innerlijk kind keren we stapje voor stapje terug naar je ware zelf, naar je werkelijke kwaliteiten, naar diegene die je in weze bent.

Door oude gedachten, emoties en patronen te gaan waarnemen zul je dikwijls zien dat deze in oorsprong in de kindertijd of ervoor liggen. Bij opgroeien als mens krijgen we niet altijd wat we werkelijk nodig hebben. Voor jezelf als opgroeiend wezen was er niet altijd de ideale situatie aanwezig, bijvoorbeeld te weinig liefde, aandacht, of gevoelde afwijzing, boosheid of angst van de ouder(s)/opvoeders. Hier ontstaat het gekwetste kind met negatieve overtuigingen over zichzelf, de ouders/begeleiders of het leven. Bijvoorbeeld: “Ik ben niet goed genoeg”, “Ik ben niet om van te houden” of “Het is er niet voor mij”. De aspecten van het gekwetste innerlijke kind dat die aandacht, geruststelling, bescherming nodig had zijn nog in jou aanwezig.

Als kind hebben we onze oorspronkelijkheid moeten beschermen om te overleven in de gegeven omstandigheden, we waren immers afhankelijk van diezelfde ouders/opvoeders. We hebben strategieën en maskers ontwikkeld om de kwetsbaarheid en de pijn niet te hoeven voelen. Zulke strategieën kunnen bijvoorbeeld zijn: “je altijd aanpassen aan de ander”, “je groot houden” of ” te veel eten”.

In het heden vertonen we vaak gedrag, dat eigenlijk uit die kindertijd of periode ervoor komt en dat in het heden in wezen alleen maar in de weg zit. In ons volwassen leven laten we veel bepalen door het kind in ons, dat zich nog altijd laat leiden door de overlevingsmechanismen die het zich heeft aangewend om destijds de pijn en het verdriet op afstand te houden. We reageren op mensen en situaties vaak onbewust vanuit ons onverwerkt verleden of ons innerlijk kind.

Maar inmiddels zijn we volwassen en zijn we allang niet meer afhankelijk van onze ouders en omgeving. We zouden onze eigen beslissingen kunnen nemen, als we ons ervan bewust waren dát we vanuit ons kind reageren.

In de sessies gaan we dan ook trachten contact te maken met het kind in jezelf om zo te helen en opnieuw je authentieke zelf te worden. Door contact te maken, ernaar te luisteren, kun je jezelf geven wat je nodig hebt.