focussen

Focussen

Focussen is een naar binnen gerichte aandacht voor wat er lijflijk in je omgaat. Je brengt ja aandacht naar je lichaam. Vervolgens richt je je naar een opvallend gevoel in je lijf (dit kan ook de afwezigheid hiervan zijn). Hier blijf je dan een tijdje bij. Het is vaak eerst vaag en onduidelijk, maar als je er aandacht aan geeft komen er woorden of beelden bij die leiden tot veranderingsstappen, nieuwe denkbeelden. Als het gevoelde benoemd of uitgedrukt kan worden, verdiept het zich ook vaak. Soms is het nodig te zoeken naar de juiste woorden. Het is belangrijk dat het gevoel helemaal wordt toegelaten. Er kan ook geassocieerd worden op dit gevoel.

Vertragen en aandacht is belangrijk aangezien het gevoel vaak wat meer tijd nodig heeft dan het verstand.

Transformatie kan plaatsvinden door het gevoelde toe te laten, te verwoorden, te verbeelden.