Individuele familieopstelling

Individuele familieopstelling

 

Een éénmalige opstelling of als onderdeel in individuele therapie.

 

 

Het werken met een individuele familieopstelling, themaopstelling of traumaopstelling kan soms een eenmalige opstelling betreffen,maar kan ook als een onderdeel van een totaalproces in een therapeutische begeleiding.

Opstellingswerk is een manier die ik gebruik om inzicht te geven in het waarom bepaalde situaties, problemen zich in je leven voordoen en mogelijks blijven herhalen. Het is een middel om bepaalde patronen, thema 's, trauma 's, levensvragen helder te maken. Opstellingen helpen om te kunnen voelen wat er werkelijk met je aan de hand is.

Familieopstellingen (ook systeemopstellingen genoemd) gebeuren doorgaans in groep.

Ik maak echter gebruik van individuele opstellingen vanuit het principe van de kosmische dag.

Alles wat naar boven komt, waar je gevoelsmatig contact mee maakt tijdens de individuele opstelling wordt meteen op energetisch niveau aan gewerkt. Soms kan je dat zelf meteen bewust ervaren, andere keren zul je je achteraf realiseren dat er een last van je schouders is afgevallen.

In de praktijk maak je dus een individuele opstelling van een onderdeel van je leven waarmee je worstelt (familie, gezin, relatie, symptoom, trauma, werk, ziekte, innerlijk kind deel, emotie...). Daarbij worden de onderliggende blokkades en/of achterliggende patronen zichtbaar gemaakt en kunnen de bijhorende emoties getransmuteerd worden.

Familieopstellingen kunnen duidelijkheid en een oplossing bieden bij zeer uiteenlopende problemen gaande van relatieproblemen, bindingsangst, gebrek aan zelfvertrouwen, vermoeidheid tot psychische problemen zoals depressie, verslaving, angsten en zaken zoals burn out, chronisch vermoeidheidssyndroom, werkgerelateerde problemen enz..

Systeemopstellingen maken het mogelijk om letterlijk een beeld te krijgen op wat er gaande is bij jou. De moeilijkheden en blokkades in je eigen leven kunnen vaak een gelijkaardige thematiek uit vorige generaties spiegelen. Het kan duidelijk worden hoe oude, onbewuste patronen je leven beheersen .

Structuuropstellingen, thema-opstellingen maken het ook mogelijk om inzicht te krijgen in wat er onbewust bij je speelt zoals complexe gedachtengangen en overtuigingen waardoor het helder wordt wat je kan doen.

Bij het opnieuw bewust worden van ons verhaal, overtuigingen, blokkades, gedachtengangen, gevoel zijn individuele opstellingen een zeer bruikbaar hulpmiddel. Deze individuele opstellingen kunnen het onzegbare, onvoelbare weer voelbaar maken en mogelijkheid geven tot verwerken, loslaten, oplossen.

Er zijn verschillende manieren om dat onderdeel van je leven waar je mee worstelt (familie, realtie, groep, symptoom) op te stellen:

- aan de hand van papieren figuren, kussens, sjablonen... worden familieleden, thema 's, gevoelens gerepresenteerd.

Je legt de gekozen sjablonen, kussens...op de grond die de verschillende posities en personen, thema 's voorstellen. Je kan je dan op de verschillende plaatsen opstellen of je in de verschillende posities, personen inleven. Via lichaamswaarnemingen en interventies verkrijg je meer informatie over de dynamiek van je thema.

-tafelopstellingen: met speciaal ontwikkeld materiaal of met alles wat zich er voor leent (bijvoorbeeld poppetjes, blokken) kun je een complete opstelling op tafel neerzetten. Een heel verhaal wordt opeens inzichtelijk en kan van verschillende kanten bekeken worden.

- Je kan eveneens een familieopstelling visualiseren door het verbeelden.