Wholism project

Wholism Project

We leven in een heel bijzondere tijd. De overgang van de kosmische nacht naar de kosmische dag. Dit is het zeldzame moment dat zeven verschillende tijdscycli tegelijkertijd eindigen en opnieuw beginnen. De meest bekende overgang is die van het Vissentijdperk naar het Aquarius tijdperk, maar er eindigen in deze periode nog 6 andere tijdscycli. Het gebeurt slechts één keer in de 300.000 jaar dat er zeven tijdscycli tegelijkertijd eindigen en opnieuw beginnen. We bevinden ons aan het einde van de 300.000 jarige kosmische nacht en aan het begin van de kosmische dag.

 

Het Wholism Project is erop gericht de overgang naar de nieuwe tijd, de kosmische dag, zo soepel mogelijk te laten verlopen. We hebben veel blokkades niet meer nodig en deze mogen dan nu ook echt oplossen.

Het doel van de kosmische nacht was dat wij als mensen onze trilling zo moesten verlagen dat wij ons helemaal konden verbinden met de materie, en een fysiek lichaam konden krijgen. Om deze weg van verdichting te kunnen gaan, waren er allerlei trilling verlagende blokkades in ons ingebouwd. Ook al het leed dat we elkaar hebben aangedaan tijdens oorlogen, ruzies, door oneerlijkheid en in onze onderlinge relaties heeft ons geholpen ons trillingsgetal te verlagen, waardoor we ons steeds meer met de materie konden verbinden.

 

Om onze trilling te verhogen is het de bedoeling dat we ons verleden, dat als een ballast werkt, gaan verwerken. Hierdoor kan onze ballon weer stijgen.

 

We krijgen hier methoden voor aangereikt. Een van de mooiste is het transmuteren.

Transmuteren maakt gebruik van het licht van de kosmische dag. Door dit licht over onze problemen, ons donker, te laten schijnen worden ze opgelost.